Psiko Eğitici Yaratıcı Drama

- Illustrator -

Psiko Eğitici Yaratıcı Drama

Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek, oyunlar ve aktiviteler aracılığı ile düş güçlerini harekete geçirmek için yapılan etkinliklere drama adı verilir.4-6 yaş arası öğrenciler drama sınıflarımıza kabul edilir.

Drama dersleri ile birlikte birey öncelikle düşünür, plan yapar, organize eder, hayal kurar ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygulayabilir. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini rahatça ifade edebilme, sosyal açıdan daha rahat iletişim kurabilme,müzik ve ritim gibi yeteneklerini geliştirmiş olur.

Yaratıcı drama eğitimi alan bir çocuk;

Başkalarının algılarına daha duyarlı olur.
Karşılıklı iletişim becerisini güçlendirir.
Tarafsız bakış açısı kazanır.
Girişim başlatmak, insiyatif kullanmak gibi özelliklerini geliştirir.
Güçlü ve gelişime açık yönlerinin farkına varır.
Kendini açık ve etkin bir biçimde ifade edebilir.
Duygularını, düşüncelerini, istek ve gereksinimlerini tanır.
Değerlerinin, yeteneklerinin ve becerilerinin farkına varır.
Bu farkındalığını hedeflerini gerçekleştirmek için bir rehber olarak kullanır.
Empati kurabilme becerisini geliştirir.
Duygularını ve düşüncelerini daha açık ve net bir şekilde ifade edebilir.
Kendini tanır.

İzmit’te Drama

Yaşayarak öğrenme olarak da tanımlayabileceğimiz yaratıcı drama, herhangi bir konuda rol ve doğaçlama gibi tiyatro tekniklerinden yararlanılarak yapılan grup çalışmasıdır. Bu grup çalışmasında, grup üyelerinin birikimlerinden ve yaşantılarından yola çıkılarak canlandırmalar yapılır. Yaratıcı drama çalışmaları, yaşayarak, oyunlarla geliştirilerek, tüm duyularla hissedilip özümsenerek beden ve zihnin yapılandırılmasının amaçlandığı bir süreçtir. Bu süreç bir alanında uzman bir eğitmen eşliğinde, eğitim verilen grubun özelliklerine ve çalışmanın amacına uygun bir mekânda, uygun tekniklerle gerçekleştirilir. İzmit’te drama eğitimi ile çocuğunuzun kendini ifade edebilme becerisini geliştirerek çevresindekilerle sağlıklı iletişim kurabilmesini amaçlıyoruz. Yaratıcılığını geliştirebilmesi, özgür, hoşgörülü ve saygılı kişilik özelliklerine sahip bir birey olarak yetişmesi konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Katılımcı Profili ve Ders İçerikleri

İzmit’te drama eğitimi programında, okul öncesi ve okul çağı dönemindeki, 4-6 yaş arası çocuklara eğitim verilmektedir. Eğitim kapsamında yapılan çalışmalarda bir haber, fıkra, yaşanmış bir olay ya da bir metin, grup üyelerinin yaşına ve yaşam ortamına uygun bir biçimde canlandırılır. Yaratıcı drama çalışmaları hazırlık – ısınma, canlandırma – esas çalışma, değerlendirme – tartışma aşamalarından oluşur.

  • Hazırlık- ısınma aşamasında, beş duyunun kullanılması, tanışma ve etkileşim kurma, güven ve uyumun sağlanması, gözlem gücünün geliştirilmesi amaçlanır.
  • Canlandırma – esas çalışma aşamasında, farklı drama teknikleri kullanılarak iletişim, sosyal beceri, güven ve özgüven konuları işlenir. Belirlenen konu ve içerik doğrultusunda, doğaçlama, oyun ve oyunu geliştirme çalışmaları yapılır.
  • Değerlendirme – tartışma aşamasında, derste yapılan etkinlikler üzerinde konuşulur, resim, müzik gibi disiplinlerden yararlanılarak değerlendirme yapılır.

Kazanımlar

İzmit’te drama eğitimi kapsamında katılımcılarımızın bireysel farkındalıklarının, özsaygı ve sorumluluklarının artırılması sağlanır. Hayal gücü, yaratıcılık, kendini ifade edebilme, empati, konuşma ve dinleme becerileri gelişir. Eğitim süreci boyunca iletişim, sosyal gelişim, olayları değerlendirme ve eleştirel düşünme becerileri geliştikçe özgüvenleri artar. Bireysel düşünme ve değerlendirmenin yanı sıra, grup içerisinde yerini benimseme, grup planlaması, grup çalışması ve çözüm üretilmesi konularında yetenekleri gelişir. Yaratıcı drama eğitiminde gruplar, yaşlarına ve seviyelerine göre belirlenir.